św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Boże światło jest w nas, kiedy pozwalamy, by sposób myślenia Jezusa był obecny w naszym myśleniu. Gdy w naszych słowach słychać Jego Słowo, a w naszych czynach można oglądać jego czyny - mówił bp Wiesław Szlachetka podczas spotkania z harcerzami.
Kilkuset harcerzy z całego województwa pomorskiego spotkało się 19 grudnia nieopodal fontanny Neptuna na gdańskim Długim Targu, by przekazać mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Specjalnym gościem harcerzy był bp Wiesław Szlachetka.- Już za kilka dni będziemy przeżywać to wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w Betlejem - narodziny naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On objawia się jako Światło świata. Sam mówi o sobie: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemnościach, ale będzie miał światło życia" - mówił do zgromadzonych bp Wiesław.- Jezus przynosi światło, które daje nam życie w obfitości. Zachęca nas, byśmy to światło, którym On jest przenieśli do swojego życia - zaznaczał.


 


- Życzę abyśmy przenosili światło, które otrzymujemy od Chrystusa tym wszystkim, którzy tego światła tak bardzo potrzebują - mówił bp Szlachetka.


ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćHierarcha podkreślał także, że wówczas, gdy jednoczymy się z Chrystusem, a jego Słowo kształtuje nasze słowa, myśli i czyny, On prawdziwie jest w nas obecny. - Wtedy to światło zapala się także między nami, a nasze relacje stają się bardziej przyjazne, naznaczone pokojem, którego potrzebuje świat i nasze serca - mówił bp W. Szlachetka.- Niech radość nadchodzących świąt wyzwala w nas pragnienie czynienia dobra i daje nam siłę do przebaczania naszym winowajcom - dodał na zakończenie.- Światło, które przekazują harcerze, pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Idea narodziła się w środowisku skautowym ponad 20 lat temu - wyjaśnia hm. Artur Glebko, komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP. - Ona doskonale sprawdza się do dziś. Niesie ze sobą dobro i to, co najważniejsze co w naszym skautowym życiu najważniejsze - braterską pomoc - ocenia hm. A. Glebko.


 


Wśród uczestników nie zabrakło także przedstawicieli nieco starszego pokolenia.


ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość- Przywiodła mnie tutaj coroczna tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, które dociera do nas wprost z Groty Narodzenia Pańskiego. Mimo iż możemy tu wymarznąć, to jednak dzięki temu spotkaniu ciepły ogień pokoju, przyjaźni może później zagościć przy naszych wigilijnych stołach. To symbol, który jednoczy nas w tę niezwykła , wigilijną noc - dzieli się Marta, jedna z harcerek.- Zjeżdżają się tutaj harcerze z całego województwa. Oni później idą od różnych instytucji. Mają je także w swoich harcówkach, z których można je odbierać. To światło obecne jest także w naszych kościołach, m.in. w bazylice Mariackiej. Ta sztafeta trwa - wyjaśnia harcerka.- To czas naszych wigilii harcerskich. Tych wigilii jest bardzo dużo. Przeżywamy je w drużynach harcerskich. To nasze najmniejsze rodziny. Ale są także wigilie hufcowe, gdzie spotykają się instruktorzy. Ten ogień łączy małych harcerzy, którzy dopiero zdobywają stopnie i sprawności, ale także tych, którzy dla nich wszystkich przygotowują. Wszyscy gromadzimy się przy jednym ogniu - dodaje Marta.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00