św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Podsumowanie projektu Caritas poświęconego działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zakończył się projekt Caritas "Upleciemy sieć - klaster pomorskich WTZ". WTZ, czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej. To placówki wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez różnego rodzaju zajęcia.- Głównym celem projektu było zintegrowanie środowiska związanego z działalnością WTZ w ramach sieci - klastra. Miał on stworzyć regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwolić na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji - podkreśla Marta Szulc z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.- Finał projektu nie oznacza zakończenia wspólnych działań. Wręcz przeciwnie - dodaje.Powołany listem intencyjnym klaster, oprócz stworzenia długofalowej strategii rozwoju współpracy, przy pomocy ekspertów, wypracował standardy usług realizowanych przez WTZ, opracował koncepcję utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a także próbował określić możliwości finansowania działalności klastra po zakończeniu projektu.- Klaster podejmował także działania w kierunku wzmacniania potencjału i możliwości pomorskich WTZ, m.in. odbyły się szkolenia członków klastra, rozwijał istniejące i wypracowywał nowe formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dał dostęp do specjalistycznego poradnictwa - informuje M. Szulc.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00