św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- 99 lat temu odradzająca się Rzeczpospolita podjęła wielki wysiłek kształtowania granic narodu polskiego - mówił w Gdyni szef MON Antoni Macierewicz podczas uroczystości z okazji niemal setnej rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP.
Uroczystą Mszą św. w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej MW rozpoczęły się we wtorek 28 listopada obchody 99. rocznicy odtworzenia przez marszałka Józefa Piłsudskiego Marynarki Wojennej. Eucharystii w kościele garnizonowym na gdyńskim Oksywiu przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.Dalsze uroczystości rocznicowe odbyły się przy płycie Pomnika Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie w samo południe podniesiono flagę państwową i rozpoczęto uroczystą odprawę wart przy posterunku honorowym. Następnie z pokładu ORP Błyskawica oddany został salut składający się z 21 wystrzałów armatnich. Na zakończenie Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej, uhonorował medalami i odznaczeniami wyróżniających się marynarzy.- 99 lat temu odradzająca się Rzeczpospolita podjęła wielki wysiłek kształtowania granic narodu polskiego - przestrzeni, w której miało się kształtować państwo i w której miał żyć naród polski w przyszłości (...). Wśród zadań, które stały wówczas przed Rzeczpospolitą, najbardziej wymagającym, trudnym zadaniem było odzyskanie dostępu do polskiego morza - mówił w Gdyni szef MON.


 


Antoni Macierewicz, szef MON przemawia w Gdyni


FacebookW swoim wystąpieniu Antoni Macierewicz podkreślił także ogromne znaczenie stacjonowania sprzymierzonych wojsk w granicach Polski. - Po raz pierwszy to nie papier i słowa, ale czyny i żołnierze stojący ramię w ramię z żołnierzem polskim są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Ale przecież wiemy dobrze, w głębi serca, w głębi duszy, że nie ma innej prawdziwej gwarancji, jak własna siła zbrojna, w tym w szczególności ta siła, którą daje Marynarka Wojenna. Ta siła, która sprawia, że dostęp do morza nie jest pustym słowem, ale rzeczywistą, codzienną rzeczywistością - podkreślił minister.Ważnym punktem obchodów 99. rocznicy odtworzenia MW było podniesienie biało-czerwonej bandery na nowoczesnym niszczycielu min ORP Kormoran. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania polskiego hymnu przy nabrzeżu Pomorskim. W wydarzeniu wzięła udział Mariola Karweta, matka chrzestna ORP Kormorana, wdowa po admirale Andrzeju Karwecie, dowódcy Marynarki Wojennej, który zginął pod Smoleńskiem.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00