św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Celem Akcji Katolickiej jest uczynienie misji głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa Bożego jeszcze bardziej skutecznymi - podkreślał bp Wiesław Szlachetka.
Uroczysta Suma odprawiona przez bp. Wiesława Szlachetkę 19 listopada w katedrze oliwskiej zakończyła diecezjalną peregrynację ikony Chrystusa Pantokratora. Uroczystość połączona była z wizytacją kanoniczną parafii katedralnej.- Peregrynacja ikony Chrystusa Pantokratora rozpoczęła się rok temu, 13 listopada. Wtedy to, podczas Mszy św. wieńczącej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, abp Sławoj Leszek Głódź dokonał poświęcenia ikony Chrystusa. Początek peregrynacji zbiegł się z rozpoczęciem obchodów 20-lecia działania Akcji Katolickiej na terenie archidiecezji gdańskiej - przypomina Joanna Olbert, prezes AK w archidiecezji gdańskiej.W ciągu minionego roku ikona odwiedziła parafie, w których działają oddziały Akcji Katolickiej. Nawiedzała także domy rodzin członków i sympatyków AK, a także hospicja i domy opieki, w których przebywają niepełnosprawni członkowie tej organizacji.- Chcieliśmy w tym czasie szczególnie mocno powierzać nas, działania, które podejmujemy w służbie Kościołowi i narodowi oraz wszystkie inicjatywy służące prawdziwemu dobru drugiego człowiekowi. Powierzaliśmy też nasze sprawy osobiste, rodzinne i zawodowe - podkreśla J. Olbert.Jak zaznacza pani prezes, peregrynacja spotkała się z oddźwiękiem także poza granicami archidiecezji. Idąc za płynącym z Gdańska przykładem podobną peregrynację podjęła AK diecezji szczecińskiej.W homilii bp Wiesław przypomniał treść Encykliki papieża Piusa XI "Ubi Arcano Dei" z 1922 roku.- Jej myślą przewodnią są słowa: "Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym". Papież w tym dokumencie zaznacza, że do budowania Królestwa Chrystusowego potrzeba łaski Bożej, gorliwej pracy kapłanów i instytucji powołanej do szerzenia wiary i świętości życia chrześcijańskiego - mówił hierarcha.- Dzisiaj dziękujemy Bogu za każde dobro, jakie zrodziła AK w naszej archidiecezji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest aktywne zaangażowanie ludzi świeckich w misję Kościoła. Jak bardzo potrzebna jest AK, by w sposób zaangażowany podejmować problemy współczesności, zgodnie z zasadą "widzieć, oceniać, działać" - stwierdził bp Wiesław.- Myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy jako członkowie Akcji Katolickiej, wciąż na nowo przypominali sobie treść zapisanych w jubileuszowym akcie zobowiązań. Ich forma i treść podobne są do Jasnogórskich Ślubów Narodu, a celem niezmiennie pozostaje odnowienie naszego życia w Chrystusie. Do ich treści trzeba nam stale wracać - zaznacza J. Olbert.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00