św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Kościół daje nam możliwość nieustannego kontaktu z tym, który już wychwalają Boga, bądź tymi, którzy oczekują pełni tej chwały. Dlatego też w naszej wspólnocie stajemy do modlitwy za naszych podopiecznych - razem z ich rodzinami i najbliższymi - mówił ks. Tomasz Kosewski, dyrektor Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie.
Modlitwa w intencji zmarłych podopiecznych sopockiej placówki Caritas odbyła się 9 listopada.- Zaduszki nawiązują do pamięci o braciach i siostrach, którzy przeszli przez nasz dom - prosząc o opiekę i towarzyszenie w trudnym doświadczeniu życiowym, jakim jest cierpienie i choroba - podkreślił ks. Kosewski.W modlitewnym spotkaniu wzięli udział wolontariusze, członkowie personelu medycznego i rodziny chorych. Po raz kolejny zgromadzili się na wspólnej modlitwie - najpierw w hospicyjnej kaplicy, a następnie z zapalonymi pochodniami i zniczami w hospicyjnym parku. - Tradycyjnie już w trakcie wspólnej modlitwy przywołamy z imienia i nazwiska, każdego podopiecznego hospicyjnego domu, który odszedł w minionym roku do Boga - mówi ks. Kosewski.Dyrektor podkreśla, że Zaduszki to czas wyrażenia wdzięczności za dar życia danej osoby, a także możliwość duchowego jej wsparcia. - Modląc się za naszych zmarłych pokazujemy, że się o nich troszczymy, bo zabiegamy o ich radość i pełnie życia wiecznego. W modlitwa daje nam również nadzieje, że nasza droga życiowa będzie łatwiejsza w oczekiwaniu na spotkanie z nimi w domu Ojca - podkreślił dyrektor.  

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00