św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Gromadzimy się dzisiaj, aby podziękować za ten wspaniały dar ćwierćwiecza istnienia naszej placówki - mówi ks. Stefan Makuracki SDB, dyrektor.
Eucharystią odprawioną 7 listopada przez związanych ze szkołą kapłanów rozpoczął się jubileusz 25-lecia Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Eucharystii w intencji założycieli szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów, a także absolwentów przewodniczył ks. Roman Jachimowicz SDB, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej.W sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych na wspólnej modlitwie i świętowaniu zgromadziło kilkaset osób. Byli wśród nich uczniowie, obecni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy, a także absolwenci placówki. Nie zabrakło przedstawicieli władz oświatowych, samorządowców oraz delegacji instytucji współpracujących ze szkołą.- W ciągu tych wszystkich lat, ta szkoła była niewątpliwą kuźnią dobrych charakterów i prospołecznych postaw. To wspaniale, że jest miejscem, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę, ale również uczy postaw pomagających rozwijać wartościowe człowieczeństwo, którego wyrazem jest wiara - mówi kaznodzieja.Ks. R. Jachimowicz wyjaśnił, że tajemnica duchowości salezjańskiej, nierozerwalnie wiąże się duchowością radosnej codzienności. - To radość powinna przepełniać każde nasze działanie, być motorem dla naszego postępowania. Nie musimy uciekać się do nadzwyczajnych metod, by odnaleźć Boga. On obecny jest w radosnym i pełnym miłości sercu. Powinniśmy, więc nauczyć się kochać siebie, ludzi, świat, który nas otacza i cieszyć się każdą daną nam chwilą - tłumaczył.- Obecnie, coraz częściej musimy mocować się z naszymi słabościami. Potyczkę tę, wygrywają właśnie ci, którzy od najmłodszych lat potrafią postawić na radosny optymizm, a także ci, którzy kochają świat - którzy się go nie boją - bo są współczesnymi błogosławionymi - pełnymi radości, optymizmu, wiary i miłości - mówi.Kaznodzieja podkreślił, że wszystkie, podejmowane w szkole działania, oparte są na zasadzie zintegrowanego i zrównoważonego wzrostu człowieka. - Rozum, religia i miłość to aspekty, które definiują nasze działania wobec młodych. Troszczymy się o ich rozwój intelektualny, aby posiedli dużo wiedzy, a także kompetencji i w rezultacie stali się specjalistami w swoim zakresie. Szkoła zapewnia również rozwój duchowy, a także uczy miłości, jako daru od samego Boga - wyjaśnia ks. R. Jachimowicz. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00