św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dzisiaj składamy Bogu dziękczynienie za życie i posługę tych, którzy przez swą służbę głosili ludziom Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu, sprawowali dziękczynną ofiarę, umacniali słabych i okazywali miłosierdzie grzesznym - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
Wierni archidiecezji gdańskiej zgromadzili się 6 listopada w katedrze oliwskiej, aby modlić się za zmarłych biskupów, kapłanów oraz siostry zakonne z archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej. Eucharystii przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. wraz z nim Mszę św. koncelebrowali biskupi pomocniczy archidiecezji oraz ok. pięćdziesięciu kapłanów.- Nasza pamięć o zmarłych wypływa z wdzięczności za ich życie, śmierć i ich pracę - podkreślał abp Głódź. Dodał, że żyjący spłacają w ten sposób "szczególny dług, jaki wypływa z ich posługi słowa, sprawowanie sakramentów i uczynki miłosierdzia" a sama modlitwa za zmarłych jest także aktem miłosierdzia.Na początku Mszy św. metropolita wymienił nazwiska zmarłych biskupów oraz administratorów archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej, a także kapłanów, którzy odeszli do wieczności w minionym roku.Homilię do zgromadzonych wygłosił bp Wiesław Szlachetka.- Tak wielu odeszło już stąd, ale trzeba też dodać, że nikt nie odszedł donikąd. Bo naszym celem jest Dom, w którym - jak zapewnia nas dzisiaj Jezus - uczci nas Jego Ojciec. Tę cześć niebieski Ojciec okazuje wszystkim, którzy idą za Jego Synem i służą Mu. Ale w szczególny sposób w tej czci mają udział ci, którzy idąc za Jezusem, składają w ofierze swoje życie w służbie dla zbawienia tych, do których są posłani - mówił bp Wiesław. - Kapłan nie umiera, ale jak żołnierz oddaje swoje życie - dodał, cytując słowa metropolity.Na podstawie tekstów z Ewangelii, przyrównujących ludzkie życie do ziarna, które - aby wydać plon - musi wpierw obumrzeć, biskup wyjaśniał sens ofiary życia składanej przez tych, którzy oddali się na służbę Chrystusowi.- Kapłan, chociaż jest w służbie Bożych spraw, w służbie życia wiecznego, to przecież z ludzi jest wzięty i sam potrzebuje modlitwy innych. Potrzebują tej modlitwy także ci nasi bracia prezbiterzy, biskupi, którzy już przeszli do wieczności - zaznaczał hierarcha.- Kapłaństwo jest służbą najważniejszą ze wszystkich służb, jakie zna ludzkość, bo jest to służba życiu w wymiarze wiecznym. Wszystkie inne służby, także służba medyczna, dotyczą tylko wymiaru doczesnego. Dlatego każdy kto ma udział w kapłaństwie Chrystusa, ma też powód do dumy, do chwały, dla której warto tracić swoje życie - podkreślał bp Wiesław.Biskup zwrócił także uwagę słuchaczy na to, że wydobywając sylwetki zmarłych kapłanów z mroków historii, nie tylko chcemy ich bardziej ich poznać, ale też by odkrywać wzorce, jakie nam pozostawili, by "nasza służba kapłańska była jeszcze bardziej owocna".Jako przykład oddania Bogu bp Wiesław ukazał postać ks. Aeltermanna, gdańskiego kapłana, proboszcza parafii w Mierzeszynie, który poprzez swoją krytykę ideologii nazistowskiej stał się znakiem niezłomności w głoszeniu Ewangelii.Po Mszy św. do Krypty Biskupów Gdańskich udała się uroczysta procesja żałobna.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00