św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jako jedyna tego typu placówka w kraju, będzie w całości zlokalizowane... pod ziemią.
Planowana od kilku lat rozbudowa gdańskiego Centrum Hewelianum na potrzeby planetarium dojdzie do skutku. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt pomiędzy Kaponierą Południową a Galerią Strzelecką, czyli zabytkowymi obiektami na Górze Gradowej.Głównym elementem projektowanego planetarium o trzech kondygnacjach będzie sferyczna sala przeznaczona na projekcje multimedialne z miejscami dla 74 osób. Obok niej powstaną dodatkowe przestrzenie wystawiennicze i sale wielofunkcyjne.Bryła budynku zostanie wkomponowana w istniejący nasyp ziemny i ukryta pod warstwą nawierzchni trawiastej, odtworzonej w formie zielonego dachu. Gdańskie planetarium będzie więc planetarium podziemnym. Frontowa ściana obiektu, biegnąca wzdłuż suchej fosy będzie jednocześnie rekonstrukcją kilkudziesięciometrowego fragmentu historycznego muru Carnot’a, okalającego pierwotnie fort na Górze Gradowej.- Powstające planetarium będzie jedynym tego typu miejscem w Gdańsku i na pewno wielką atrakcją. Konsekwentnie dążymy do rozbudowy systemu fortów Centrum Hewelianum oraz unowocześniania znajdujących się tam obiektów. Jednocześnie dążymy do tego, żeby połączyć istniejące historyczne budynki, miejsca wystawowe i sale edukacyjne w spójny kompleks - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki gospodarczej.Centrum Hewelianum otrzymało dofinansowanie unijne, które pokryje ok. 70 proc. kosztów wartej niemal 22 mln zł inwestycji. Budowa rozpocznie się w połowie przyszłego roku i potrwa do 2020 roku.Dotąd w gdańskim centrum nauki funkcjonowało jedynie sezonowe planetarium mobilne.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00