św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Po raz 13. w nadmorskiej Rewie odbyły się Zaduszki Morskie. Do kościoła św. Rocha, mimo wietrznej i deszczowej pogody, przybyło wiele osób - obowiązkowo ze zniczami.
Mszy św. przewodniczył ks. prał. Michała Oksiuta, proboszcz parafii. - Zaduszki to dzień, w którym w szczególności powinniśmy pamiętać, aby modlitewnym wsparciem otoczyć, tych z naszych bliskich, którzy odeszli do Pana. To jest największy i najbardziej wartościowy dar, jaki możemy, a nawet powinniśmy im dzisiaj ofiarować - podkreśla proboszcz.Po Eucharystii, sprzed kościoła wyruszyła uroczysta procesja, która zgromadziła kilkanaście osób. Uczestnicy przeszli pod krzyż przy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.- Przyszliśmy tu dzisiaj, aby uczcić wszystkich ludzi morza, którzy od nas odeszli. Szczególnie, pamiętajmy o tych, których nazwiska zapisane został na wmurowanych w tej Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza tablicach - podkreśla Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo.Po krótkiej, poprowadzonej przed proboszcza parafii modlitwie, za tych, którzy swoje życie oddali w czasie służby na morzu, delegacje złożyły pod krzyżem kwiaty. Każdy mógł także zapalić znicz, dla uczczenia tych, którzy z morza nie wrócili.- Modlitwa w tym miejscu ma szczególny charakter. Przypomniana, że woda to żywioł, który jednym przynosi wytchnienie, a innym śmierć. Prośmy, więc Boga, o radość życia wiecznego dla tych, którzy z morza nie powrócili, a także prośmy o szczęśliwe powroty dla wszystkich, którzy z morzem mierzą się na co dzień - mówi proboszcz.Uroczystości zakończyły się tradycyjnym złożeniem symbolicznego wieńca na wodach Zatoki Puckiej.    

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00