św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Przeżywamy dzisiaj dzień wielkiej radości. Oddajmy cześć świętym. Także tym, których nie znamy z kalendarzy liturgicznych, kanonizacji czy beatyfikacji. Tym wszystkim, którzy cieszą się już chwałą nieba - mówił bp Wiesław Szlachetka.
Mieszkańcy Gdańska, wierni trwającej od ponad dwudziestu lat tradycji, zgromadzili się, by pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców wspólnie modlić się w intencji miasta.Podczas modlitewnego czuwania młodzież odczytała ważne słowa, wskazujące drogi realizacji powołania do świętości, sformułowane przez polskich świętych. Pod pomnikiem wartę honorową pełnili harcerze, trzymający w dłoniach płonące pochodnie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła schola dominikańska pod przewodnictwem o. Wojciecha Sznyka OP. Ona także poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego.Modlitwie pod Krzyżami przewodniczył bp Wiesław Szlachetka.- Powierzamy dzisiaj Bożej opiece i miłosierdziu wszystkie nasze sprawy, tych, którzy są nam bliscy, nasze miasto i całą ojczyznę - mówił bp Wiesław.- Zgromadziliśmy się tutaj, aby prosić o niebo dla tych, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny, zwłaszcza za poległych stoczniowców. Wpatrujemy się też w niebo i wychwalamy Boga za łaskę świętości, którą On obdarował tak wielu naszych braci i sióstr, którzy cieszą się chwałą wieczną - podkreślał hierarcha.Biskup zaznaczył też, że modlitwa za wstawiennictwem świętych ma ogromną wartość. - Pismo Święte mówi, że wartość modlitwy zależy od świętości tego, który się modli. Dlatego właśnie modlimy się wzywając ich orędownictwa - wyjaśniał.- W modlitwie, którą wspólnie odmówiliśmy znalazło się wspomnienie św. Wojciecha i chrztu Gdańszczan. Ta modlitwa ogarnia pokolenia minione. A wpatrując się w przeszłość, lepiej widzimy przyszłość. Ta modlitwa jest nam, wędrującym przez ziemię do Bożego Królestwa, szczególnie potrzebna - zaznaczał bp Wiesław.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00