św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- W tym dniu zadumy postarajmy się odkryć cnoty, którymi kierowali się święci, byśmy również mogli zasłużyć na laur wieczności z Bogiem - mówi bp Zbigniew Zieliński.
Od procesji rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu centralnym "Srebrzysko". Wierni zebrali się przy bramie wejściowej, aby w modlitewnym orszaku udać się na miejsce, gdzie odbyła się Msza św.Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Z. Zieliński. - Przybywamy dzisiaj na cmentarze całej archidiecezji, aby przeżywać wspólnie uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że te listopadowe dni to czas niesienia szczególnej, modlitewnej pomocy naszym bliskim zmarłym - mówił biskup. Kaznodzieja zauważył jednocześnie, że wspominając z całym Kościołem tych, którzy odeszli do wieczności, powinniśmy jeszcze bardziej podziękować Bogu za dar świętych z naszego otoczenia. - Tych, którzy przekazali nam, niekiedy z wielkim poświęceniem, życie, a także tych, którzy nauczyli nas kochać i wierzyć. Chciejmy odkryć te wszystkie niezwykłe dary i złożyć je, w duchu dziękczynnej modlitwy, na ołtarzu w nadziei, że ta wdzięczność zachęci nas do godnego, przepełnionego Bożym miłosierdziem życia - podkreślił biskup.Dodał, że dzisiejsza uroczystość to także okazja, abyśmy modlitwą otaczali siebie nawzajem. - Za sprawą świętych oraz tego, jakim byli i są dla nas przykładem, jeszcze goręcej módlmy się o łaskę dobrego życia, a w konsekwencji łaskę nieba dla nas wszystkich - apelował biskup.Duszpasterz przypomniał również, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy i ofiary Mszy św., a także nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie od 1 do 8 listopada za pobożne, modlitewne nawiedzenie cmentarza. Warunkami uzyskania odpustu zupełnego jest wzbudzenie intencji jego otrzymania, bycie w stanie łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie w tym dniu Komunii św. oraz odmówienie "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" i modlitwy w intencjach, w których modli się każdego dnia papież.  

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00