św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ekumeniczne nabożeństwo kończące obchody jubileuszu 500-lecia reformacji.
W ewangelicko-augsburskim kościele pw. Zbawiciela w Sopocie 31 października odprawione zostało ekumeniczne nabożeństwo z okazji 500. rocznicy reformacji. W uroczystości kończącej obchody jubileuszu wziął udział m.in. bp Zbigniew Zieliński.- Święto reformacji roku 2017 to szczególny dzień nie tylko dla ewangelików. Po raz pierwszy w historii pamiątka tego wydarzenia, które miało miejsce najpierw w Wittenberdze, a później w wielu europejskich wsiach i miastach, także w Gdańsku, nie jest powodem do wzajemnych obelg, oskarżeń i budowania kolejnych murów - mówił w homilii bp Marcin Hintz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.- Po raz pierwszy w historii możemy wspólnie, w ekumenicznym gronie, zastanawiać się nad wystąpieniem ks. Marcina Lutra, ks. Jana Kalwina i tych wszystkich, którzy podążyli wyznaczoną przez nich drogą - dodał duchowny.- Upamiętniając ekumenicznie święto reformacji, nie chcemy koncentrować naszej uwagi na historii. Nie chcemy także jej odbrązawiać ani patynować. Na tym polega nasz ewangelicki chrystocentryzm, że dzisiaj nie opowiadamy o wydarzeniach sprzed 500 lat, ale mówimy o tym, co głosiła reformacja - o Jezusie Chrystusie. Ukrzyżowanym - podkreślił.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00