św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki, wyjaśnia jak w najbliższej przyszłości zmieni się wystawa stała.
W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 30 października odbyła się konferencja prasowa, podczas której dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki oraz dr Marek Szymaniak, kierownik działu naukowego mówili o obecnych i przyszłych zmianach na wystawie stałej MIIWŚ.Dotychczas poprawiono m.in. informację dotyczącą liczby żołnierzy Armii Krajowej, która, zdaniem nowej dyrekcji, liczyła nie mniej niż 350 tys. żołnierzy, nie jak wcześniej podano ok. 40 tys. Zmiana podyktowana była m.in. interwencją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej."Czuję się w obowiązku zaprotestować przeciwko umieszczeniu w ekspozycji muzealnej kłamliwego tekstu oceniającego szeregi podziemnej Armii Krajowej na 35-40 tys. żołnierzy. Powszechnie wiadomo, że siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego liczyły ok. 380-400 tys. żołnierzy- ochotników i stanowiły największą formację ruchu oporu w okupowanej Europie" - pisał w liście do dyrekcji MIIWŚ prof. dr hab. Leszek Żukowski, prezes ŚZŻAK.- Wprowadziliśmy także zmianę dotyczącą prześladowań ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Przez osiem lat rządów poprzedniej ekipy nie pomyślano o Polakach, którzy za przywiązanie do biało-czerwonej flagi i godła państwowego byli represjonowani i tracili życie. My uzupełniamy tę lukę - podkreśla dr Nawrocki.Zmianie ulegnie również tzw. pokój sowiecki. - W tej chwili na pierwszym planie znajdują się informacje dotyczące propagandowego funkcjonowania Związku Sowieckiego. My chcemy wzmocnić wątki dotyczące komunistycznego terroru, który miał miejsce w tym państwie przed 1939 rokiem. Wprowadzimy m.in. temat operacji antypolskiej NWKD 1937-1938. To zagadnienie niezwykle ważne, którego nie może zabraknąć w MIIWŚ - tłumaczy dr Szymaniak.Jedna z najważniejszych zmian dotyczy filmu kończącego ekspozycję. Do tej pory goście muzeum mogli oglądać obraz ukazujący zderzenie świata bogatego i biednego, ilustrowany znanym utworem "Dom wschodzącego słońca".- Dotychczasowy film zawiera skandaliczny, subiektywny ogląd rzeczywistości, w którym marginalizowani są ludzie zasłużeni dla świata o wrażliwości konserwatywnej - uważa dyrektor MIIWŚ. - Ten materiał zastąpiony zostanie filmem pt. "Niezwyciężeni", który wyprodukował Instytut Pamięci Narodowej. To obraz cieszący się wielką popularnością na całym świecie i zbierający wszystkie te wątki, które nie pojawiły się na wystawie stałej MIIWŚ. To, co odrzucili moi poprzednicy, zawiera film "Niezwyciężeni" - dodaje.Z wystawy stałej usunięte zostały także fragmenty poświęcone Komitetowi Obrony Demokracji. - To skandal, by w cykl wydarzeń II wojny światowej wpisywać bieżące działania KOD-u. Niestety taka narracja pojawiła się decyzją poprzedniej dyrekcji - mówi dr Nawrocki. Na wystawie pojawią się natomiast informacje dotyczące martyrologii polskiego duchowieństwa. Jedna z nowych tablic poświecona będzie o. Maksymilianowi Kolbe. Poszerzona zostanie także część wystawy mówiąca o cichociemnych, Witoldzie Pileckim, polskim podziemiu niepodległościowym, polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Irenie Sendlerowej.Pierwszy etap wprowadzania zmian zakończy się w połowie grudnia 2017 roku.Poprzednia dyrekcja MIIWŚ zapowiedziała, że jeśli nowe władze muzeum zmienią ich dzieło (wystawę stałą) bez konsultacji, sprawa trafi do sądu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00