św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

We wtorek 10 października w kościele pw. św. Maksymiliana w Gdańsku-Suchaninie, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz ofiarowania róży Matce Bożej Fatimskiej.
- Obraz Matki Bożej Częstochowskiej gości w naszej parafii od 35 lat, a figura MB Fatimskiej od 25. To dla nas wielka radość i święto, że możemy dzisiaj uhonorować oba wspaniałe wizerunki Maryi - mówi ks. Piotr Toczek, proboszcz pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku.Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita gdański. - Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że Polska obudziła się - wstała z letargu - dzięki modlitwie różańcowej. Widać to było w czasie Różańca do Granic, który zgromadził milion naszych rodaków, którzy opletli granice Polski - rozpoczął arcybiskup. - Pragniemy włączyć się w to wielkie dziękczynienie, by nie tylko koroną i różą uhonorować Matkę Bożą, ale przede wszystkim naszym uczciwymi i poczciwym życiem - mówił metropolita.Podkreślił również, że Maryja przez wieki troszczy się o nasze zbawienie i wstawia się za nami u Boga. -Uczy nas, że Chrystusa trzeba słuchać dokładnie tak, jak owi słudzy w Kanie Galilejskiej. Bo, gdy przypatrujemy się tej dobrze znanej nam scenie z Ewangelii, możemy zauważyć, że Maryja pragnie, abyśmy byli dobrymi uczniami Jezusa - uczy nas pobożności, modlitwy, wrażliwości na sprawy duchowe, a także miłosierdzi wobec bliźnich - tłumaczy hierarcha.I dodał, że Matka Boża, uczy nas również macierzyńskiej troski i wskazuje na wartość wierności małżeńskiej. - Na trwałości związku, na uczciwość między mężem, a żoną, a także ich przywiązania do tradycji - podkreśla metropolita.  Kaznodzieja zadał również pytanie: ”Czego, dzisiaj oczekuje od nas Maryja?” - Przede wszystkim nawrócenia wszystkich tych, którzy tego potrzebują oraz niezapominania o odmawianiu różańca. Ważne jest, byśmy nie rozstawali się z Maryjną modlitwą - wyjaśnił arcybiskup.  - Trzeba nam tej determinacji, tej odwagi, tej bezkompromisowości, której uczył św. Maksymilian Maria Kolbe, wasz patron. Trzeba, aby w naszej ojczyźnie, w naszych domach i rodzinach, nie zabrakło ludzi sumienia - ludzi o czystych sercach - podsumował hierarcha.Po homilii odbyła się uroczysta koronacja obrazu MB Częstochowskiej, a także ofiarowanie symbolicznej róży MB Fatimskiej. Na zakończanie Mszy św, na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, abp Sławoj Leszek Głódź, udzielił błogosławieństwa papieskiego.
 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00