św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Za chwilę przyjmiecie strój duchownych. Cieszę się z obecności waszych rodzin, krewnych, przyjaciół. Bo to święto jest nie tylko waszym świętem, ale także tych wszystkich dla których jesteście ważni, którzy modlą się za wasz - mówił ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD.
Podczas uroczystej Eucharystii odprawionej w katedrze oliwskiej 13 kleryków III roku GSD przyjęło strój duchowny. Mszy św. sprawowanej przez księży profesorów i moderatorów seminarium przewodniczył ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD.W uroczystej procesji do ołtarza alumni, jeszcze w garniturach, nieśli złożone w kostkę sutanny oraz komże. Po obrzędach wstępnych udali się na krużganki, aby tam przywdziać strój duchowny. Następnie procesjonalnie - już w sutannach i koloratkach - weszli do katedry.- Obłóczyny to znany od starożytności rytuał przejścia, gdzie zmiana odzienia była wyrazem otrzymania nowej tożsamości. Wasze nowe odzienie ma również stać się symbolem nowego życia - to szata wybrania i powołania - mówił rektor.Ks. K. Kinowski podkreśli, że przyjęcie stroju duchownych, to ważne wydarzenie w toku formacji do kapłaństwa. - Pierwsze, tak doniosłe, od chwili waszego wstąpienia do seminarium, lecz ta uroczystość nie przyniesie wielkich owoców, jeżeli poza zewnętrzną zmianą nie będzie wypływała z niej wewnętrzna przemiana. Wybraliście Jezusa, jako waszego Pana i Zbawiciela. Z tym wyborem wiąże się również zadanie, aby słowem i świadectwem życia coraz bardziej upodabniać się do Niego - mówił kaznodzieja.- Stajecie tutaj dzisiaj, jako własność Boga, którą sam wybrał. Powołał was, byście szli i głosili. Z troską przyodziewa was w swoją szatę i pochyla się nad wami, aby umocnić to wezwanie do pójścia za Nim. Przestając nosić strój świecki macie w sposób konkretny i widzialny - wobec wszystkich - zaznaczyć, że wasze życie należy odtąd do Jezusa i Kościoła, któremu będziecie służyć - podkreślił rektor.Ks. Kinowski pogratulował klerykom odważnej decyzji pójścia za Chrystusem. - Drodzy klerycy, przestaliście być alumnami. Nosicie ten strój duchownych z dumną i odpowiedzialnością za Kościół, którego widzialnymi reprezentantami się staliście. Pamiętajcie, że ten dar, to również wielka odpowiedzialność, który ma nieustannie wydawać w was słodkie owoce wzrostu waszego powołania, a nie cierpkie jagody bylejakości czy sprzeniewierzenia się tej szacie - zakończył rektor. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00