św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W 78. rocznicę rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zaprezentowane zostały przedmioty wydobyte w 1991 r. z masowego grobu.
W Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku 5 października, w 78. rocznicę rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej, zostały zaprezentowane przedmioty wydobyte z masowego grobu zlokalizowanego na Zaspie.Przez ponad pół wieku miejsce pochówku pocztowców pozostawało nieznane. Dopiero w sierpniu 1991 r. odkryto je przypadkowo podczas prac budowlanych. Przeprowadzono wówczas ekshumację, przy okazji której wydobyto rzeczy osobiste pomordowanych.25 lat od tamtych wydarzeń przedmioty te poddane zostały specjalistycznym zabiegom w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w ramach projektu "Witajcie, koledzy!". Podczas uroczystości zostało zaprezentowanych 50 z nich m.in. guziki, fragmenty umundurowania, obuwie, okulary, grzebyki.Wśród przedmiotów znalezionych w zbiorowej mogile jest także złota obrączka z wygrawerowanymi inicjałami P.V. i datą 4.4.26. - To jedyny tego rodzaju przedmiot, wydobyty z grobu. Pozostałych pocztowców ograbiono po egzekucji albo jeszcze wcześniej, podczas pobytu w niewoli - wyjaśnia dr hab. Janusz Trupinda, kierownik Muzeum Poczty Polskiej.Pierwsze litery imienia i nazwiska odpowiadają inicjałom małżonki pocztowca Franciszka Klinkosza - Praksedy Klinkosz z domu Vogel. Z zapisów w księdze ślubów, która znajduje się w kancelarii parafii św. Brygidy w Gdańsku, wynika, że małżonkowie pobrali się 4 sierpnia 1927 roku. Data na obrączce nie odnosi się jednak do ślubu, lecz wcześniejszych o 16 miesięcy zaręczyn.Jak podkreśla prof. Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska sprawa odnowienia i prezentacji pamiątek po pocztowcach potraktowana została priorytetowo. - Te przedmioty należą do wszystkich gdańszczan i Polaków. To element naszej tożsamości narodowej, którą należy pielęgnować i udostępniać następnym pokoleniom. Dlatego też te świadectwa niemieckich zbrodni na Polakach uwiecznimy w postaci cyfrowych kopii przedmiotów, które niebawem zostaną umieszczone na nowej wersji naszego portalu, gdzie prezentujemy zdjęcia i obiekty należące do naszego muzeum - mówi prof. Ossowski.   Część pamiątek po pocztowcach jest już prezentowana w Muzeum Poczty Polskiej. Pozostałe przedmioty czekają na swoją ekspozycję na nowej wystawie stałej, której scenariusz ma zostać opracowany do końca 2017 roku. Jednym z jego elementów będzie udostępnienie dla zwiedzających piwnic zabytkowego gmachu Poczty Polskiej w Gdańsku, które 1 września 1939 roku były głównym punktem oporu przed atakującą niemiecką Policją Porządkową i dwoma pododdziałami SS uzbrojonymi w trzy samochody pancerne.- Dzisiejsza prezentacja to początek szeregu zmian jakie nastąpią wkrótce w Muzeum Poczty Polskiej. Marzy mi się, by 1 września 2019 roku otwarta została nowa wystawa stała, która w sposób pełniejszy i ciekawszy ukaże nie tylko tragiczne wydarzenia początku II wojny światowej na Pomorzu, ale również dzieje społeczności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku tak tragicznie doświadczonej - podsumowuje prof. Ossowski.Wart 68200 zł projekt konserwacji pamiątek po rozstrzelanych obrońcach Poczty Polskiej w 80 proc. dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00