św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W środę 4 października w kościele św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym towarzyszyło wprowadzenie do świątyni relikwii patrona parafii.


- To dla nas bardzo ważny dzień. Przychodzimy, aby modlić się przez wstawiennictwo św. Franciszka, który prowadzi nas drogami miłości - do świętości i zbawienia - mówił ks. Jacek Tabor, proboszcz parafii.Trwające blisko osiem miesięcy starania sprowadzenia relikwii świętego zakończyły się sukcesem. Za co, proboszcz szczególnie podziękował metropolicie gdańskiemu. - Bez ogromnego wsparcia i pomocy abp. Sławoja Leszka Głódzia pozyskanie tych relikwii z Asyżu byłoby prawie niemożliwe - podkreślił.- Naśladując św. Franciszka pragniemy naśladować samego Jezusa, który będąc bogatym stał się dla nas ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Módlmy się o wstawiennictwo naszego patrona za całą wspólnotę parafialną, a także we własnych potrzebach - szczególnie tych - które służyć będą uświęceniu i zbawieniu - mówił proboszczW uroczystym wprowadzeniu relikwii do świątyni wzięło udział kilkaset osób. Poświęcenia, ważącego blisko 600 gram - w większości wykonanego z bursztynu - relikwiarza dokonał bp Wiesław Szlachetka.- Kościół potrzebuje nieustannego powracania do Chrystusa - do Jego słowa i łaski. O tej potrzebie, usłyszał z ust samego Jezusa, w czasie objawienia patron tej parafii - "Franciszku, idź odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę!" - przypomniał kaznodzieja.- Święty, zrozumiał te słowa właściwie i rozpoczął odbudowę od przemiany swojego serca - na wzór serca Jezusa, aby zapalało innych, do przemiany oblicza całego Kościoła, by stawał się takim, jakim pragnie go widzieć Chrystus - podkreślił biskup.Hierarcha zaznaczył, że zadanie, które otrzymał św. Franciszek z Asyżu jest zadaniem aktualnym - skierowanym przez Boga do każdego z nas. - Należy przemieniać Kościół - odbudowywać go przez osobiste zaangażowanie w jego życie, a nie przez stanie z boku i krytykanctwo - mówił.- Takiego zaangażowania, którego przykład daje patron tej parafii potrzebują wszyscy wierzący w Boga, a w szczególności ci, którzy postrzegają Kościół po swojemu, a nie w duchu Jezusa - dodał biskup.- Bliskość św. Franciszka z Asyżu przez wprowadzenie jego relikwii do tego kościoła, będzie przysparzać nam jego wstawiennictwa, będzie umacniać naszą więź z Chrystusem, będzie natchnieniem do aktywnej obecności w życiu Kościoła, by ubogacane w ten sposób, nasze świadectwo wiary, przyciągało innych do Boga - zakończył kaznodzieja.  

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00