św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Abp Głódź przewodniczył uroczystej Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki.
W archikatedrze oliwskiej 2 października odprawiona została uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki. Eucharystii, w której uczestniczyli przedstawiciele władz pomorskich uczelni wyższych, wykładowcy akademiccy oraz studenci, przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź.- Proszę przyjąć serdeczne życzenia dla wszystkich uczelni na rozpoczynający się rok akademicki. Niech nie brakuje radości i sukcesów w pracy dydaktycznej oraz satysfakcji z prowadzonych badań naukowych - rozpoczął metropolita gdański.Homilię wygłosił bp Ryszard Kasyna z diecezji pelplińskiej. - Istnieje wielowiekowe powiązanie dwóch instytucji - uniwersytetu i Kościoła. Powiązanie ścisłe, zwłaszcza u początków, kiedy to wydziały teologiczne często inicjowały powstawanie szkół uniwersyteckich - podkreślił na wstępie.  - Studia wasze są jakimś wielkim, pracowitym, wielopostaciowym krzątaniem się wokół prawdy. Niezależnie od dzisiejszych spojrzeń, myśli, nurtów prawda ma wiele postaci i wcieleń cząstkowych, ale ostatecznie, jest jedna i niepodzielna. I w tej jednej, ostatecznej, najgłębszej i równocześnie najwyższej Prawdzie, spotykają się wszystkie prawdy cząstkowe. Zwłaszcza te prawdy, wokół których wy, w waszych studiach, badaniach naukowych, pracowicie się krzątacie - zwracał się do uczestników Mszy św. bp Kasyna.- Tą ostateczną Prawdą jest Ten, który przyszedł na świat jako obraz niewidzialnego Boga. Jezus Chrystus. "Ja jestem prawdą" - powiedział. Wasze poznawanie prawd znanych i odkrywane prawd nieznanych może być pasjonującym przeżyciem. Ale przede wszystkim jest szczytnym powołaniem, obowiązkiem, zadaniem człowieka. Powołaniem na wskroś religijnym - dodał.- Te wszystkie rzetelne prace wokół prawdy są właściwie niezliczonymi spotkaniami z Bogiem. Spotkaniami z Bogiem w Jego dziełach - zaznaczył bp Kasyna.- Niestety często zapomina się o jednej, odwiecznej Prawdzie. Uważa się, że każdy ma swoją, własną, subiektywną prawdę, która jest najważniejsza i jedyna. Dlatego jako chrześcijanie, ludzie idący po wiedzę, mamy zadanie, aby nieustannie przekazywać kolejnym pokoleniom tę mądrość płynącą z Ewangelii o jednej prawdzie w wielocząstkowych objawieniach - zakończył.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00