św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Msza św. jubileuszowa w intencji Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie 17 września odprawiona została Msza św. jubileuszowa w intencji Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które w tym roku świętują 100-lecie istnienia. Uroczystości przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź.W homilii metropolita gdański przypomniał historię zgromadzenia, które zostało założone przez matkę Jadwigę Kuleszę 24 czerwca 1917 roku w Białej Cerkwi koło Kijowa. - Najpierw, wsłuchując się nieustannie w pragnienie Najświętszego Serca Pana Jezusa, matka Jadwiga założyła ochronkę dla dzieci osieroconych na skutek działań wojennych. A dla zgłaszających się do pomocy w prowadzeniu tego dzieła dziewcząt, stała się matką i założycielką wspólnoty zakonnej - powiedział arcybiskup.Siostry podejmowały katechizacje i różne formy oddziaływania apostolskiego, zwłaszcza wobec młodzieży żeńskiej. W Łucku i Kowlu powstały dwa duże sierocińce, w których wprowadzono nowoczesny system wychowawczy.Nowy układ granic po II wojnie światowej, zmusił siostry do przeniesienia się wraz z dziećmi na teren obecnej Polski. Trzeba było wszystko budować od początku. - W powojennej sytuacji siostry przesiedliły się do nowych miejsc zakładając kolejne, nowoczesne domy, m.in. w Puławach, Kwidzynie, Zagórowie i Otwocku. Są obecne także poza granicami Polski - w USA, Ekwadorze, Libii, Brazylii oraz Białorusi - mówił metropolita gdański.- A w Gdańsku od 50. lat siostry uczestniczą w życiu parafialnym w Gdańsku-Brzeźnie. Troszczą się o wychowanie dzieci i młodzieży poprzez katechizację i działalność przedszkolną, którą prowadzą niemal od początku swojej obecności. W imieniu całej archidiecezji gdańskiej pragnę podziękować za waszą modlitwę i pracę, a także wyrazić wdzięczność Panu Bogu za wszelkie łaski, dobrych ludzi i dobrodziejów, którzy wspierają wasze zgromadzenie - zwrócił się do sióstr abp Głódź.W trakcie uroczystości głos zabrała także m. Marcelina Kuśmierz OSB, przełożona generalna zgromadzenia. - Dziękujemy mieszkańcom Brzeźna i innych dzielnic Gdańska za zaufanie wobec naszego zgromadzenia wyrażone w powierzeniu nam opieki nad waszymi dziećmi. Dziękujemy za życzliwość oraz wszelkie formy przekazywanej siostrom pomocy - mówiła. - Dzisiejsze świętowanie odbywa się w miejscu szczególnym. Wystarczy chwila wędrówki, aby znaleźć się na brzegu morza i usłyszeć szum fal. Obyśmy wpatrzeni w morskie fale, w sercach naszych usłyszeli głos Chrystusa i jego zachętę: "Wypłyń na głębię" - dodała.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00