św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Trwa Cysterskie Lato Muzyczne.
Do 20 sierpnia w kościele pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu, będą odbywały się koncerty w ramach kolejnej edycji Cysterskiego Lata Muzycznego.
Na melomanów czekają występy znakomitych artystów z polskich i zagranicznych ośrodków muzycznych, prezentujących różnorodny repertuar. Wśród tegorocznych gości festiwalu znaleźli się m.in. prof. Józef Serafin, nestor polskiej organistki oraz Jerzy Kukla w duecie z klarnecistą Jackiem Sribniakiem. Z kolei Michał Dąbrowski zaprezentuje improwizacje organowe na tematy maryjne. Artyści wykorzystają wyjątkowe brzmienie zabytkowych, ponad stuletnich organów żarnowieckiego kościoła, składających się z 891 metalowych i drewnianych piszczałek .
- Wyjątkowo interesująco zapowiada się koncert na zakończenie cyklu w wykonaniu dyrektora artystycznego Cysterskiego Lata Muzycznego, pierwszego organisty archikatedry oliwskiej Romana Peruckiego i wybitnego polskiego flecisty Łukasza Długosza. Połączenie maestrii tych dwóch artystów w niecodziennej konfiguracji muzycznej, zagwarantuje melomanom najwyższy poziom artystyczny i oryginalność wykonania - podkreślają organizatorzy.
Najbliższe koncerty:

16 lipca - Jerzy Kukla, organy, Jacek Sribniak, klarnet;
23 lipca - Eugenio Maria Fagiani, organy, Maciej Kacprzak, akordeon;
30 lipca - Józef Serafin, organy, Maciej Kułakowski, wiolonczela;
6 sierpnia - Piotr Rojek, organy, Grzegorz Zimak, viola da gamba;
13 sierpnia - Michał Dąbrowski, organy;
20 sierpnia - Roman Perucki, organy, Łukasz Długosz, flet. 

Wszystkie koncerty będą odbywały się w niedziele o godz. 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Po każdym koncercie organizatorzy zapraszają na spotkania publiczności z artystami w krużgankach kościoła.
Patronat medialny nad Cysterskim Latem Muzycznym objął "Gość Niedzielny".
Organizatorzy: parafia pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu oraz Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00