św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebne jest aktywne zaangażowanie ludzi świeckich w misję Kościoła. Akcja Katolicka jest bardzo potrzebna, by w sposób zorganizowany podejmować problemy współczesności - mówił bp Wiesław Szlachetka.
Mszą św. odprawioną w katedrze oliwskiej pod przewodnictwem bp Wiesława Szlachetki rozpoczął się 22 kwietnia I Kongres Akcji Katolickiej. Jego hasłem były słowa założyciela polskiej AK, kard. Augusta Hlonda: "Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi".
- Cały Kościół jest apostolski, czyli posłany, aby głosić światy Ewangelię i budować Chrystusowe królestwo - podkreślał w homilii bp Wiesław Szlachetka. - Ta prawda znalazła swój wyraz w inicjatywie pasterzy Kościoła w Polsce, którzy w okresie II RP powołali Akcję Katolicką, jako stowarzyszenie katolików świeckich, aby głoszenie Ewangelii i budowania Królestwa Bożego uczynić bardziej skutecznym - przypominał hierarcha. Zaznaczał także, że jednym z celów powołania AK było rozbudzenie w sercach świeckich świadomości tego, że oni także są odpowiedzialni za Kościół oraz przypomnienie kapłanom o konieczności współpracy ze świeckimi.
- Jesteśmy pewni, że Duch św., który zainspirował duchowość i posłannictwo świeckich w dzisiejszym Kościele, nadal będzie działał dla większego dobra Kościoła w przyszłości i po wszystkie czasy - stwierdził bp Wiesław.
Kaznodzieja przypominał, że działanie AK oparte jest o zasadę "widzieć, oceniać, działać". - Jednakże każde działanie musi być poprzedzone modlitwą, rozpoznaniem woli Bożej, musi być zakorzenione w Chrystusie. Dlatego dzisiaj prosimy naszego Zbawiciela, by ten kongres zainspirował wiernych do większego zaangażowania się w misję Kościoła, aby stał się źródłem ożywienia AK - dodał na zakończenie. 


Kongres poprzedziła uroczysta Msza św. w katedrze Oliwskiej


ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćPo Eucharystii uczestnicy kongresu udali się do pobliskiej Auli Jana Pawła II. Tam odbyła się część wykładowa wydarzenia. Wśród prelegentów znaleźli się: ks. prof. Stanisław Wilk SDB, ks. dr Krzysztof Czapla SAC, o. prof. Jacek Salij OP, ks. prof. Tadeusz Guz oraz ks. prof. Tadeusz Borutka.
- Od 1050 lat Polska jest chrześcijańska. Dziś wasza chrześcijańska dojrzałość, wyciśnięty na duszy znak, pokazuje potrzebę, by zwołać kongres. By zastanowić się jak ustrzec chrześcijańskie znamię naszego narodu - podkreślała rozpoczynając część wykładową Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. - Mamy fundament zbudowany na skale nadziei. Naszą nadzieją jest Chrystus Zmartwychwstały. Dostrzegając blaski i cienie współczesnej rzeczywistości mamy żywą wiarę i ten skarb chcemy ukazać innym - mówiła pani prezes.
Podczas wielu tematów związanych z nauczaniem kard. Hlonda oraz chrześcijańską tożsamością narodu znalazł się także wykład pt. "Katolicy wobec moralnego relatywizmu", który przedstawił o prof. Jacek Salij OP.
- Idealnym, choć dość prymitywnym przykładem relatywizmu moralnego jest logika Kalego. Relatywizm to jednak coś więcej niż tylko pogląd, jakoby wartości najważniejsze - takie jak prawda czy dobro - były względne. To w gruncie rzeczy życie według takiego programu - wyjaśniał w wypowiedzi dla mediów o. profesor.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00