św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na dzień przed odpustem, w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie zainaugurowano odmawianie Różańca do...

Od kilku dni w archidiecezji gdańskiej trwa peregrynacja ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, której towarzyszy modlitwa za...

- To wydarzenie jest niesamowite, bo pokazuje nam potrzebę Kościoła, w której odnajdują się mężczyźni - mówi ks. kan. Krzysztof Ławrukajtis.

- Dziś otrzymujecie bogactwo 7 darów Ducha Świętego. To ogromne pokłady duchowej siły - mówił bp Zbigniew Zieliński do osób, które wcześniej - z różnych...

- Tylko Bóg jest w stanie usłyszeć to wołanie o pomoc i tylko On na dostęp do cierpiącego serca – mówi s. Urszula Kłusek SAC, założycielka Wspólnoty Hioba...

W piątek 18 września na pętli tramwajowej w Gdańsku-Brzeźnie miała miejsce uroczystość nadania patronów trzem tramwajom. Zostali nimi duchowni: ks. Bronisław...

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00