św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Spotkanie z podróżnikiem, wykład ks. prof. Roszaka o znaczeniu Santiago de Compostela oraz koncert hiszpańskich rytmów w wykonaniu wirtuoza gitary - oto elementy przygotowania do odpustu w oliwskim kościele pw. św. Jakuba.

- Tematu zbrodni wołyńskiej nie można "zagłaskać" eufemizmami. Problem należy rozwiązać w sposób rzeczywisty. Ofiarom należy się prawdziwa opowieść o ich tragicznej historii, trwałe miejsce w pamięci, uhonorowanie w przestrzeni publicznej, a także przeprowadzenie ekshumacji i godne upamiętnienie. Dopiero wtedy będziemy gotowi do procesu, który św. Jan Paweł II nazwał we Lwowie "oczyszczaniem pamięci historycznej" - mówi Jan Hlebowicz, historyk, rzecznik prasowy IPN w Gdańsku.

Szukają otwartych, kontaktowych osób, które lubią pracować z ludźmi. Takich, które chcą sprawić, żeby zmieniła się jakość życia osoby, której będą pomagać.

O powołaniu do życia na misjach, trwającej zaledwie rok budowie ogromnej szkoły, terrorystach z Boko Haram i nadziei dla Nigerii mówi s. Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Tym nowoczesnym narzędziem może pochwalić się zaledwie garstka miast w całej Europie. W Polsce jako pierwszy wystartował Gdańsk.

- Pielgrzymkowy ruch do Santiago ożywa. Świadectwem tego jest ponad 5,5 tys. dróg św. Jakuba w Polsce - mówił ks. prof. Piotr Roszak.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00