św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Poświęcenie placu budowy kościoła w Redzie-Ciechocinie


​Parafialna kaplica św. Wojciecha w Redzie Ciechocinie 11 sierpnia wypełniła się tłumem wiernych. Wśród zgromadzonych byli m.in. Gabriela Lisius, starosta wejherowski, Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy oraz Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo. Okazją do wspólnej modlitwy był odpust ku czci św. Rocha, drugiego patrona parafii oraz uroczystość poświęcenia placu rozpoczętej już budowy parafialnego kościoła. Mszy św. odprawionej przez kilkunastu kapłanów przewodniczył ks. prał. Włodzimierz Kozłowski, dziekan redzki i proboszcz parafii św. Jana z Kęt. Homilię wygłosił i uroczystość poświęcenia placu poprowadził bp Wiesław Szlachetka.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00