św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wejherowskie uroczystości i powrót 350. Pielgrzymki Oliwskiej


​13 maja oliwscy pielgrzymi uczestniczyli w odpuście Wniebowstąpienia na Kalwarii Wejherowskiej. Podczas uroczystości franciszkanie ofiarowali parafii katedralnej marmurową tablicę upamiętniającą 350-lecie oliwskiej pielgrzymki. Z okazji 100-lecia niepodległości oraz 20-lecia reformy samorządowej sanktuarium otrzymało od władz powiatu wejherowskiego okazały kielich mszalny, który o. Szustakowi przekazała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. Członkowie Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie ofiarowali zaś sanktuarium miecz z wypisaną po łacinie inskrypcją "Nie nam, lecz Twemu imieniu należy się chwała". Tego samego dnia pielgrzymi powrócili do katedry oliwskiej, gdzie witała ich duża grupa parafian.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00