św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dzień Świętości Życia


​Dzień Świętości Życia przeżywany w dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego zgromadził w matemblewskim sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej kilkuset wiernych. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele ruchów obrony życia, doradcy życia rodzinnego, pracownicy gdańskiej Caritas oraz siostry kanoniczki Ducha św. prowadzące Dom Samotnej Matki, wraz ze swymi podopiecznymi. Eucharystii, w której uczestniczyła także seminaryjna wspólnota, przewodniczył ks. kan. Grzegorz Szamocki, rektor GSD. Wraz z nim Mszę św. sprawowali moderatorzy oraz profesorowie seminarium, a także kapłani posługujący w gdańskiej Caritas.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00