św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Holy Wins 2016 w Gdańsku-Żabiance


​Ponad 400 osób wzięło udział w spotkaniu Holy Wins, które odbyło się 31 października na gdańskiej Żabiance. Ks. Andrzej Lojtek podzielił się z uczestnikami wydarzenia swoimi przemyśleniami na temat sakramentu pokuty i pojednania. - Prawdopodobnie jak byśmy mieli spowiedź przyporządkować do jakiegoś wydarzenia z życia Pana Jezusa, to pewnie wielu z nas przyporządkowałoby ją do śmierci. A spowiedź sama w sobie jest przecież zmartwychwstaniem - wyjaśniał. - Sakrament spowiedzi źle nam się kojarzy, ponieważ nie wierzymy w Boże Miłosierdzie - skonkludował.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00