św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

X. Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej


​Już po raz 10. w kościele św. Wojciecha w Kielnie odbył się Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej. Rozgrywane w 5 kategoriach konkursowych zmagania zgromadziły 16 zespołów śpiewaczych z Polski i Europy. Po długich obradach komisja postanowiła przyznać Grand Prix festiwalu - ufundowaną przez Ryszarda Kalkowskiego, wójta gminy Szemud - chórowi "Supra Vocalis Ensemble" z Gdańska. Nagroda specjalna, ufundowana przez abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego, trafiła w ręce chóru dziewczęcego Szkoły Katedralnej w Poznaniu - "Paradiso". Galę konkursu poprzedziła uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Szlachetka. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00