św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Imieniny metropolity w kurii


​Już w piątek imieniny metropolity świętowali pracownicy gdańskiej kurii. Spotkanie rozpoczęło się na dziedzińcu kurii, gdzie arcybiskup poświęcił dwie nowe fontanny. W imieniu pracowników kurii życzenia metropolicie złożył ks. dr Leszek Jażdżewski. - Niech Chrystus Zmartwychwstały, Dobry Pasterz prowadzi Ekscelencję przez trudy życia i posługi biskupiej, a Maryja, matka Kościoła otacza swoją opieką - mówił ks. Jażdżewski. Spotkanie było także okazją do prezentacji nowej książki przedstawiającej nauczanie pasterskie metropolity, której autorami są ks. inf. Stanisław Bogdanowicz oraz ks. kan. Maciej Kwiecień. Zgromadzeni złożyli także życzenia bp. Wiesławowi Szlachetce z okazji 29. rocznicy święceń.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00