św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Nowy nagrobek ks. Hilarego Jastaka


​Bezpośrednio po uroczystości bierzmowania, która odbyła się 23 marca w gdyńskim kościele NSPJ, mieszkańcy Gdyni udali się do grobu ks. prał. Hilarego Jastaka, by dokonać poświęcenia nowego nagrobka zasłużonego kapłana. Modlitwie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni na czele, przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. - Niech przykład życia ks. prał. Hilarego Jastaka i wierny przekaz historii zachęci nas do lepszego i sumiennego wypełniania codziennych obowiązków względem Boga, Kościoła i ojczyzny - mówił do zgromadzonych metropolita. Zdjęcia: Agnieszka Lesiecka /Foto Gość

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00