św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jubileusz wspólnoty Sychar w Gdańsku


​Gdańskie ognisko wspólnoty trudnych małżeństw Sychar obchodziło w sobotę, 7 lutego uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania. Najpierw w katedrze oliwskiej kapłani pracujący w duszpasterstwie małżeństw odprawili Mszę św., której przewodniczył ks. Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz trudnych małżeństw. - Trzeba zapytać się siebie, jaka jest moje wiara. Na ile nią żyję. Na ile wierzę Jezusowi Chrystusowi i jego słowom. Wówczas łatwiej jest przyjąć zdanie, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Każdy z nas może się nawrócić. Odkryć na nowo Jezusa. Wiele możemy zrobić z Bożą pomocą - mówił ks. Dubowik. Następnie w auli Jana Pawła II odbyła się konferencja poświęcona małżeńskiej drodze do szczęścia. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00