św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jubileuszowy konwój z darami


W czwartkowe przedpołudnie na dziedziniec Hospicjum św. Józefa w Sopocie wjechała ciężarówka z kolejnym, już setnym transportem pomocy dla gdańskiej Caritas. Na schodach budynku Rainera von Scharpen powitali Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego, ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas oraz pracownicy i wolontariusze Caritasu. Punktualnie o godz. 12 w gdańskiej kurii Rainera von Scharpen, jego żonę Marię oraz przyjaciela, Petera, który im towarzyszył przyjął abp Sławoj Leszek Głódź. Z rąk metropolity ten wybitny przyjaciel gdańskiej archidiecezji otrzymał oficjalne podziękowanie. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00