św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Inauguracja Roku Akademickiego 2013


We wtorek, 1 października, studenci i pracownicy naukowi Wybrzeża rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczystą Mszę św. w ich intencji odprawił w katedrze oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Wraz z metropolitą sprawowali ją abp senior Tadeusz Gocłowski oraz bp Wiesław Śmigiel z diecezji pelplińskiej. W Eucharystii oprócz studentów uczestniczyli także rektorzy i przedstawiciele władz wybrzeżowych uczelni oraz liczne poczty sztandarowe. - Tak, jak Europy nie można zredukować jedynie do rynku, tak też uczelni nie można podporządkować tylko prawu ekonomii i mody - mówił w homilii bp Wiesław Śmigiel, sufragan diecezji pelplińskiej. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00