św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Jubileusz 50-lecia kaplicy wieczystej adoracji


W sobotę, 28 września rozpoczęły się obchody jubileuszu 50-lecia ustanowienia kaplicy wieczystej adoracji przy kościele św. Józefa w Gdańsku. Uroczystości zgromadziły rzesze kapłanów i wiernych świeckich. Jubileuszową Eucharystię sprawował abp Sławoj Leszek Głódź. Po Mszy św. metropolita poświęcił w kaplicy wieczystej adoracji nowy konfesjonał. - Spraw Panie, aby Ci, którzy będą z niego korzystali, odchodzili usprawiedliwieni i uwolnieni od swoich słabości oraz doznali oczyszczenia we Krwi Baranka - modlił się arcybiskup. Konfesjonał swoim stylem nawiązuje do barokowych ołtarzy znajdujących się w kaplicy. Autorem dzieła jest znany gdański rzeźbiarz, pan Stanisław Wyrostek, specjalizujący się przede wszystkim w rekonstrukcji wyposażenia zabytkowych obiektów. Jest on twórcą m.in. ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującego się w tejże kaplicy, ołtarza głównego w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Gdańsku oraz wielu dzieł w gdańskim Dworze Artusa. Prace stolarskie przy budowie konfesjonału wykonał pan Mieczysław Grzymała ze Straszyna. W kosztach robót konserwatorskich i rekonstrukcyjnych podejmowanych w kościele św. Józefa partycypują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gdański Urząd Miasta. Ks. Tomasz Ewertowski OMI, rektor kościoła, w podziękowaniach podkreślał też ofiarność związanych z oblatami i ich świątynią wiernych. Uroczystości nie przerwały trwającej w kościele św. Józefa stałej spowiedzi. Wierni mogli w czasie obchodów jubileuszu skorzystać z sakramentu pokuty w  kościele, gdzie przeniesiony został stary, mający ponad 40 lat, dobrze znany wiernym diecezji konfesjonał. Fot. ks. Rafał Starkowicz /GN​

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00