św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

35. rocznica Maitri na gdańskiej ziemi


W sobotę, 14 września, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie, odbyło się ogólnopolskie spotkanie członków Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata - Maitri. Zgromadzeni świętowali 35. rocznicę obecności Ruchu na Ziemi Gdańskiej. - Ruch Maitri jest jednym ze sposobów urzeczywistniania zbawienia. To jest inicjatywa, która w pewnym momencie powstała w naszym polskim kościele, aby nieść uzdrowienie i ocalenie do tych, którzy sami z siebie tego nie mogą dokonać. Stąd też warto dziękować Bogu za to, że ten Ruch istnieje. Ale jednocześnie prosić Boga abyśmy odnawiali naszą wrażliwość. Sami doznawszy uleczenia, mamy je nieść innym. Kryzysy trzeba pokonywać świadomością, że ta siła nie jest z nas, ale z Boga - mówił do wiernych ks. Jan Jacek Stefanów SVD, krajowy duszpasterz Ruchu Maitri. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00