św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Odpust w Swarzewie


Uroczysta Eucharystia odprawiona 8 września o godz. 10.00 przez abp. Sławoja Leszka Głódzia była centralnym punktem obchodów odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium maryjnym w Swarzewie. Na placu przed kościołem zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów. W homilii metropolita przypomniał treść tajemnicy przeżywanej w kościele Uroczystości Narodzenia Matki Najświętszej. Przestrzegał także przed powierzchownością wiary. – Zastanówmy się ile tej powierzchowności jest w nas – wzywał. – To dotyczy i nas, duchownych i sióstr zakonnych, rodzin i ludzi młodych – zaznaczał arcybiskup. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00