św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP


– Uroczystość Wniebowzięcia w szczególny sposób winna nas skłaniać do namysłu nad drogą i sensem naszego życia, nad ostatecznym celem człowieka – mówił 15 sierpnia podczas Mszy św. w bazylice Mariackiej abp Sławoj Leszek Głódź. Eucharystia sprawowana przez metropolitę w dniu uroczystości Wniebowzięcia NMP zgromadziła w bazylice Mariackiej w Gdańsku tysiące wiernych. Wraz z arcybiskupem sprawowało ją ponad 20 kapłanów. Wśród zgromadzonych obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych a także świata nauki, kultury i życia politycznego Wybrzeża. Kościelne ławki wypełniły się do ostatniego miejsca. Tłum wypełnił też przestrzenie naw w pobliżu znajdującego się nieopodal chóru baptysterium. Licznej obecności wiernych nie przeszkodził nawet paraliż komunikacyjny, który za sprawą Maratonu Solidarności, dotknął Trójmiasto. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00