św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Pucka uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła


W sobotę, 29 czerwca, w Pucku odbył się doroczny odpust ku czci patronów Ludzi Morza. Uroczystościom przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. - Czas skończyć z tymi wszystkimi kpinami z rodziny, małżeństwa, dzieci i ich narodzin. A także z eksperymentami związanymi z ich wychowaniem. Kościół idzie drogami człowieka, służy pełnemu rozwojowi jego osobowości, prowadząc ku Bogu. Uświęca, uczy, wychowuje… Zabiega o jego dobro, pomyślność, pełny rozwój moralny i materialny. Głosi świętość życia ludzkiego. Broni praw i godności osoby ludzkiej, rodziny, wolności religijnej. Uczy i kształtuje wyobraźnię miłosierdzia – mowił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz /GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00