św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Promocja książki o biskupie Śliwińskim


W sobotę 1 czerwca odbyła się promocja książki "Biskup Andrzej Śliwiński". Po uroczystej Mszy św. spotkanie znalazło swoją kontynuację w szkole, gdzie mieszkańcy i goście wspólnie przy zastawionych przez Koło Gospodyń Wiejskich stołach świętowali wydanie książki o biskupie z ziemi kaszubskiej. - Mamy głębokie wrażenie, że autorem tej książki jest sam biskup Andrzej. On ją napisał swoim życiem, dobrocią, otwartością i miłością do Pana Boga oraz oddaniem Kościołowi. Trzeba było to tylko zebrać, przyjrzeć się temu i przelać na papier. Czuliśmy, że on był obecny w czasie całej naszej pracy. Czuliśmy jego pomoc i opiekę - mówili w Werblini autorzy publikacji.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00