św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdyni będzie pomnik Józefa Piłsudskiego


W środę 24 kwietnia przy alei Piłsudskiego odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod pomnik Marszałka. – My w Gdyni jesteśmy szczególnie przywiązani do osoby Marszałka. Gdynia wciąż czuje się dzieckiem drugiej Rzeczpospolitej. Mamy pełną świadomość, że nasze miasto nie powstałoby, gdyby nie osoba i działalność Józefa Piłsudskiego. To za jego przyczyną Polska odzyskała niepodległość i obroniła ją w 1920 roku. Wreszcie za przyczyną formacji politycznej, którą tworzył podjęte zostały decyzje o budowie portu i miasta Gdyni - mówił podczas uroczystości Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Uroczystość poprzedziła Msza św. w gdyńskim kościele NMP Królowej Polski.Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00