św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Hospicjum świętuje


16 marca w Dworze Artusa w Gdańsku rozpoczęły się obchody jubileuszu 30-lecia Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. – Na pytanie: co to jest dobra śmierć, kiedyś ludzie odpowiadali, że to pojednanie z bliskimi, Panem Bogiem i samym sobą w domu, wśród rodziny. Teraz to się zmienia, ludzie odpowiadają, że dobra śmierć to szybka, bezbolesna śmierć, najlepiej we śnie – mówiła w czasie uroczystości Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, cytując wyniki badań prof. Krystyny de Walden-Gałuszko, psychoonkologa i współzałożycielki infolinii onkologicznej. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00