św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Droga krzyżowa na Kalwarii


Kalwaria Wejherowska jest miejscem, do którego pielgrzymują mieszkańcy naszej archidiecezji i całych Kaszub. W Wielkim Poście, w każdy piątek w sanktuarium pasyjno-maryjnym o godz. 15 sprawowana jest Msza św., po której na wejherowskie dróżki wyrusza procesja drogi krzyżowej. – Stajemy na tych wzgórzach w czasach wyjątkowych. Chciejmy dzisiaj dziękować Bożej Opatrzności z a pontyfikat papieża Benedykta XVI i prośmy o dobry wybór nowego papieża - mówił 15 lutego podczas pierwszej drogi krzyżowej o. Daniel Szustak, kustosz sanktuarium.Zdjęcia: Ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00