św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Msze św. dziękczynna za Benedykta XVI


– Był papieżem czasów trudnych – mówił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź. Wierni Archidiecezji Gdańskiej zgromadzili się 28 lutego w katedrze oliwskiej, by pod przewodnictwem metropolity dziękować Bogu za dar i posługę papieża Benedykta. Wraz z abp. Sławojem Leszkiem Głódziem Eucharystię koncelebrował abp senior Tadeusz Gocłowski oraz ponad 100 kapłanów.Obecni byli przedstawiciele służb konsularnych Niemiec, Włoch, Norwegii, Słowacji, Cypru, Ukrainy, Łotwy i Chile. Nie zabrakło też parlamentarzystów, delegacji władz samorządowych, służb mundurowych, oraz przedstawicieli ważnych instytucji Województwa Pomorskiego. W uroczystości uczestniczyli duchowni bratnich kościołów i wspólnot wyznaniowych. Liturgię wzbogaciła Capella Gedanensis, a Orkiestra Marynarki Wojennej odegrała hymny Watykanu i Niemiec. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00