św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Pamięci walczących o wolność


W niedzielę, 24 lutego w luzińskim kościele MB Różańcowej Mszę św. w intencji Żołnierzy Wyklętych odprawił abp Sławoj Leszek Głódź. Na zakończenie Eucharystii metropolita poświęcił tablicę upamiętniającą 5 Brygadę Wileńską AK. – Cieszy mnie to, że ta tablica odsłaniana jest właśnie tutaj, w Luzinie. Marszałek Piłsudski nazywał te tereny Kresami Północnymi. I zwykł twierdzić, że wszystko, co najlepsze jest na kresach naszej Ojczyzny – mówił po odsłonięciu i poświęceniu tablicy por. Józef Bandzo ps. Jastrząb, podkomendny mjr. Zygmunta Szyndzielarza. – Dziękuję tym, którzy wydobywają z otchłani niepamięci wydobywają żołnierzy wyklętych. Wy też, tak jak oni, jesteście ludźmi niezłomnymi. Dziękuję Wam, którzy jesteście dziećmi tych, co nas tu podczas naszej walki przyjmowali. Szczególnie gorąco leśnikom, u których nasz oddział znajdował schronienie – kontynuował.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00