św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Uroczyste rozpoczęcie Wielkiego Postu


W Środę Popielcową o godz. 18 w katedrze oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź odprawił uroczystą Mszę św. Wraz z metropolitą koncelebrowali ją abp senior Tadeusz Gocłowski, kapłani pracujący w kurii metropolitalnej oraz moderatorzy i wykładowcy Gdańskiego Seminarium Duchownego. – Post często bywa deprecjonowany czy wyśmiewany – mówił podczas homilii abp. Sławoj Leszek Głódź. – Musimy jednak pamiętać, że wszystkie religie wyznają to pokutne działanie za owocną duchową praktykę. Człowiek bowiem składa się z duszy i ciała. I ten post cielesny jest aktem wyrzeczenia, który angażuje także umysł i ducha – podkreślał metropolita. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00