św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dziękczynienie za Prymasa


9 lutego w katedrze oliwskiej odprawiono uroczystą Eucharystię, która była dziękczynieniem za życie i posługę śp. kard. Józefa Glempa. Przewodniczył jej bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński. – Prymas był głosem sumienia narodu – podkreślał we wstępie do Mszy. Wraz z nim Eucharystię sprawowali abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Ryszard Kasyna, ordynariusz pelpliński, oraz abp Tadeusz Gocłowski i bp Piotr Krupa. – Dziś, wobec Bożego Majestatu, wobec Chrystusa Eucharystycznego, chcemy wyrazić Tobie, Księże Prymasie, naszą wdzięczność za dobro, które w swym pobożnym, oddanym Kościołowi i ojczyźnie życiu uczyniłeś, za dzieła, które stworzyłeś, za miłość i pasterską troskę, jaką darzyłeś tych, których prowadziłeś drogami nadziei – ku zbawieniu – mówił w homilii metropolita. Na zakończenie arcybiskup odsłonił tablicę poświęconą pamięci prymasów Wyszyńskiego i Glempa.Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00