św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Święto zakonów


- Kościół bogaty jest w różnorodne charyzmaty. Prowadzi ludzi do Boga różnymi drogami powołania do zbawienia. Dziś mamy możliwość doświadczyć tej różnorodności charyzmatów i mocy duchowej Kościoła. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za przewodniczenie tej świętej liturgii i za słowo skierowane do nas - mówiła podczas podziękowań s. Rajmunda Witkowska, referentka ds. zakonnych. - Dziękujemy także ks. Infułatowi Stanisławowi Ziębie za posługę , za trud, czas i poświęcenie - kontynuowała s. Rajmunda. Ks. Infułat przez wiele lat pełnił posługę wikariusza biskupiego ds. zakonnych. We wrześniu na tym stanowisku zastąpił go ks. Tyberiusz Kroplewski. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00