św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Poświęcenie komisariatu w Redłowie


W poniedziałek punktualnie o godzinie 12 przy ul. Korczaka 1a w Gdyni miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie. Nowoczesna jednostka policji powstawała od września 2011 r. i zastąpi obecnie funkcjonujący Komisariat Wzgórze św. Maksymiliana. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. prał. Bogusław Głodowski, kapelan pomorskich policjantów. Po uroczystym przecięciu wstęgi przybyli goście, wśród których obecni byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, policji oraz służb i instytucji współpracujących z gdyńską komendą, zostali zaproszeni do zwiedzenia komisariatu.Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00