św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Opłatek sióstr przełożonych


– Tak się dobrze dzisiaj złożyło, że nasz opłatek wypada we wspomnienie św. Antoniego pustelnika. Wprawdzie żył on w III wieku, ale również dzisiaj każdy i każda z nas ma swoją pustynię – mówił 17 stycznia, podczas spotkania z siostrami arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. – Pustynia może służyć do pogłębienia życia duchowego, ale może też być symbolem pustki. Siostry wybrały pustynię, aby ożywić ją swoim życiem konsekrowanym, ślubami, które składają, wypowiadanym codziennie fiat – kontynuował metropolita. – Siostry docierają tam, gdzie nieraz kapłani dotrzeć nie mogą. Dotykają rodzin, dotykają patologii życia społecznego, problemów wychowawczych. Wszędzie jesteście potrzebne – zapewniał. Metropolita odczytał i wręczył dekret powołujący s. Rajmundę Witkowską na stanowisko Referentki Zakonnej w Archidiecezji Gdańskiej.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00