św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Opłatek katechetów


Wysoce profesjonalny występ młodzieżowego zespołu wokalnego rozpoczął w sobotę 12 stycznia spotkanie opłatkowe katechetów Archidiecezji Gdańskiej. Na spotkaniu obecna była Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty oraz Gabriela Albertin, wicekurator, a także Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni. – Dziękujemy za obecność Pań na naszym spotkaniu. To dla nas wyraz tego, że razem podejmujemy trud na polu dydaktycznym i wychowawczym. Życzymy by ten rok, który jest nam dany przez Pana był czasem błogosławieństw – mówiła przedstawicielka katechetów. Ks. kan. Bartłomiej Stark, dyrektor wydziału katechetycznego dziękując za trud przekazywania wiedzy religijnej oraz wychowania życzył katechetom satysfakcji i spełnienia. – Musimy wydobyć dobro i piękno, to ziarno ewangeliczne w przestrzeni szkoły. I mamy tę możliwość – mówił do zgromadzonych arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Zdjęcia: Ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00