św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Spotkanie weterynarzy


Uroczystą Mszą św. w oliwskiej katedrze rozpoczęło się 6 stycznia spotkanie opłatkowe weterynarzy. – Gromadzimy się na Mszy św. aby oddać pokłon Nowonarodzonemu, aby wyznać naszą wiarę, by świętować cywilizację życia, nie cywilizację śmierci. Modlimy się, aby nikt z nas nie stracił tej wiary, którą otrzymał od rodziców, od Kościoła, od otoczenia – mówił we wstępie do Mszy św. metropolita. W słowie skierowanym do pracowników służb weterynaryjnych podkreślał: „Weterynaria nie zajmuje się wyłącznie skutecznym leczeniem i dobrą opieką nad zwierzętami, ale przede wszystkim ogromnie ważnym i odpowiedzialnym zagadnieniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa strategicznego państwa oraz zdrowia publicznego”. Spotkanie opłatkowe, na które przybyli przedstawiciele służb weterynaryjnych z całej Polski, odbyło się w Auli Jana Pawła II. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00